Na področju svetovanja smo usmerjeni predvsem k doseganju večje učinkovitosti pri izvedbi različnih IT projektov. Naš celostni nabor storitev vključuje pripravo, izvedbo, vpeljavo različnih IT projektov ter po potrebi tudi naknadno spremljanje in izboljševanje projektnih rešitev v uporabi.

V okviru poslovnega IT svetovanja izvajamo sledeče segmente storitev

 • Izdelava IT strategij na podlagi preizkušenih ali najnovejših trendov
 • Načrtovanje, izvedba in nadzor SOA (Service Oriented Architecture) principov organizacijskega delovanja
 • Vodenje in upravljanje s kompleksnejšimi IT projekti in projektnimi programi
 • Svetovanje in načrtovanje v arhitekture informacij in sistemov
 • Celovita izvedba in vpeljava IT projektov
 • Vpeljava ITIL in COBIT metodologij v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki iz različnih področij
 • Prilagajanje poslovanja SOX zahtevam (Sarbens-Oxley Act)


Izdelava IT strategij


 • Načrtovanje in izdelava IT strategij
 • Prenova in spremljanje izvedbe IT strategij
 • Vodenje IT projektov

 

Načrtovanje, izvedba in nadzor SOA


 • Posnetek trenutnega stanja organizacije
 • Izdelava "to-be" organizacije glede na SOA (Service Oriented Architecture) principe
 • Vpeljava in spremljanje izvajanja SOA principov


Vodenje in upravljanje s kompleksnejšimi IT projekti in projektnimi programi


 • Izdelava metodologij in tehnik na področju vodenja in izvajanja IT projektov
 • Zagotavljanje kakovosti pri izvajanju IT projektov
 • Upravljanje s projektnimi tveganji
 • Načrtovanje IT procesov in izvajanje presoje kakovosti procesov

Svetovanje in načrtovanje v okviru arhitekture informacij in sistemov


 • Optimizacija arhitekture informacij v organizaciji (Information Architecture)
 • SOA - Načrtovanje in svetovanje v okviru storitveno usmerjene arhitekture (Service Oriented Architecture – SOA)
 • Načrtovanje in svetovanje pri postavitvi arhitekture novih in prenovi obstoječih IT sistemov
 • Zagotavljanje neprekinjenega delovanja IT sistemov (Availability & Capacity Management)
 • Izdelava IT DRP (Disaster Recovery Planning) in IT BCP (Business Continuity Planning) načrtov


Celovita izvedba in vpeljava IT projektov


 • Izvedba analiz potreb
 • Optimizacija delovnih procesov
 • Načrtovanje informacijskih rešitev
 • Izdelava uporabniških dokumentacij
 • Izdelava sistemsko tehničnih dokumentacij
 • Izdelava programov uvajanja in izobraževanj uporabnikov
 • Izobraževanje uporabnikov
 • Nudenje pomoči uporabnikom


 

Grafičen prikaz klasičnega procesa izvedbe naših projektov       
    Poleg poslovnega IT svetovanja vam nudimo še ostale storitve:        
   
 
         
               
               
               
                 
                 
                 
Dobrodošli arrow Naše IT storitve arrow Poslovno IT svetovanje