Za rešitve, ki zahtevajo procesno obdelavo informacij, uporabljamo MS SharePoint, ki predstavlja sposobno informacijsko-razvojno platformo, na kateri je mogoče opredeliti kompleksne procese in jih uporabnikom na prijazen način tudi predstaviti.

S pomočjo te tehnologije vam lahko izdelamo različne rešitve, ki so prilagojene posameznim specifikam vašega delovanja oziroma poslovanja.

Primeri procesnih rešitev so lahko poljubni. Spodaj je naštetih le nekaj primerov:

 • spremljanje izvedbe naročil (tudi javnih),
 • elektronsko podpisovanje ter objava internih (in zunanjih) dokumentov,
 • procesi odločanja,
 • planiranje, odobravanje in spremljanje finančnih sredstev,
 • nabava in preskrba,
 • procesi ravnanja z ljudmi pri delu (zaposlovanje, usposabljanje, razvoj in ocenjevanje),
 • procesi upravljanja fizičnih virov (premoženja, informacijskih sistemov in tehnologije),
 • zagotavljanje storitev odjemalcem na podlagi povpraševanj,
 • procesi vodenja kakovosti,
 • podpora zagotavljanja kakovosti (ISO, TQM, CMM),
 • razvijanje novega produkta,
 • itd.

V okviru projektov informatizacije delovnih in poslovnih procesov ponavadi posnamemo in popišemo vse željene procese, jih optimiziramo in na podlagi tega izdelamo najprimernejšo rešitev.


Za lažje razumevanje pristopa k uporabi SharePoint tehnologije za podporo delovnim in poslovnim procesom je v spodnjih poglavjih na kratko predstavljen pristop za tri različne stopnje zahtevnosti definiranja in izdelave takih rešitev.

Pristopi izdelave delovnih procesov:


Enostavni procesi – uporaba obstoječih funkcionalnosti SharePoint procesov


Microsoft Sharepoint kot platforma ima ob namestitvi na voljo uporabo že vnaprej definiranih procesnih tokov, ki končnim uporabnikom brez kakršnega koli dodatnega programiranja omogoča nastavitev procesnih pravil nad obstoječe podatkovne strukture (npr: dokumentne knjižnice in podobno).Eden izmed primerov enostavnih (in vnaprej definiranih) procesnih tokov je na primer enostopenjsko potrjevanje objave dokumenta - oseba, ki mora dokument odobriti, lahko prejme elektronsko pošto z obvestilom, da je bila vzpostavljena nova zahteva po odobritvi; nato s klikom na povezavo preko spletnega vmesnika odobri/zavrne objavo.

V primeru, da obstoječi procesni tokovi ne zadoščajo vašim potrebam, obstaja možnost uporabe dodatnih orodij, s katerimi lahko grafično (z ali brez programiranja) definiramo nove procesne tokove/pravila procesiranja.


Srednje zahtevni procesi – uporaba MS SharePoint Designer 2007


SharePoint Designer 2007 je posebej prirejeno orodje, ki ima nekaj funkcionalnosti, s katerimi lahko prilagodimo delovanje in izgled SharePoint spletih strani in orodij ter med drugim določimo tudi nova procesna pravila oziroma delovne tokove.

Z orodjem SharePoint Designer lahko na primer določamo, kdaj se bo procesni postopek sprožil, kakšne procesne aktivnosti je potrebno izvesti  in pod katerimi pogoji. Obveščanje o dogajanju po elektronski pošti je ena izmed najbolj priljubljenih dodatnih možnosti.

V kolikor imamo potrebo po večkratni uporabi procesa ali po performančni optimizaciji izvajanja kode, je poleg SharePoint Designer orodja na voljo tudi razvojno okolje Visual Studio 2005, ki nam omogoča obvladovanje najzahtevnejših procesov.Zelo zahtevni procesi – uporaba MS Visual Studio 2005


Kot je navedeno v prejšnjem odstavku, je v primerih potrebe po pripravi performančnih in bolj robustnih procesov (npr. večkratno uporabnih, ter z optimiziranim izvajanjem ukazov) primerno razvojno orodje Microsoft Visual Studio 2005, ki s podporo grafičnega vmesnika omogoča razvoj programske kode za procesno najzahtevnejše namene.

Dodana prednost tega orodja pred drugimi razvojnimi orodji za platformo SharePoint je v tem, da se orodje Visual Studio popolnoma zaveda tehnologij in arhitektur, ki jih uporablja SharePoint. Poleg tega grafični vmesnik omogoča učinkovito sodelovanje med razvijalci in osebami, ki so vpleteni v delovne procese.


Poleg rešitev, ki so namenjene podpori procesom si lahko ogledate še
Dobrodošli arrow Ostale rešitve arrow Rešitve po procesih