Rešitve, ki smo jih razvrstili pod segment problematik, predstavljajo poslovna spletna orodja, ki so namenjena predvsem srednjim in velikim, kot tudi manjšim podjetjem.

Medsebojna integracija obstoječih podatkov in sistemov Zbirka znanj (knjižnica znanj in zapisov v podjetju, oddelku, na projektu, itd.) Mobilna pisarna (dostop do ostalih orodij preko mobilnih naprav) Urejanje in objava novice (korporativne, oddelčne, projektne, itd.) Vodenje potnih nalogov Upravljanje s kazalniki poslovanja Urejanje poslovnih kontaktov Delegiranje oravil in spremljanje izvedb Vodenje in spremljanje sestankov (agende, dokumenti, dogovori, naloge, ipd.) Raziskave (dokumentacija, debate, novice, povezave, itd.) Orodja za podporo vodenju projektov Iskalniki vsebin Dokumentacija oddelkov, projektov, itd. Poslovni portali


Rešitve so namenjene predvsem reševanju različnih tematik znotraj podjetja. Prav zato rešitve ponavadi izdelujemo na modularen način. S tem dosežemo, da se posamezna poslovna orodja med seboj lažje povezujejo in po potrebi tudi dopolnjujejo.

Hkrati lahko rešitve predstavljajo celovito in samostojno rešitev ali pa so uporabljene kot del obstoječega informacijskega sistema.Orodje za obvladovanje sestankov

Orodje lahko predstavlja učinkovito in enotno rešitev spletnega vodenja internih sestankov, s pomočjo katerega podjetje pridobi celovit in centraliziran pregled nad sestanki posameznega oddelka, skupine ali na nivoju celotnega podjetja. Uporablja se lahko tudi kot del že obstoječega informacijskega okolja/portala.

Prednost spletnega orodja predstavlja shranjevanje vsebin sestankov na enem mestu in zagotavljanje njihove sledljivosti. Vsebine sestankov v tem primeru predstavljajo:
 • vabila na sestanke,
 • urejanje in spremljanje gradiv za izvedbo sestankov,
 • dnevni red sestankov,
 • sprejeti sklepi, cilji sestanka ter dodeljene naloge
 • odprta vprašanja,
 • rezervacija virov,
 • itd.Orodje za obvladovanje projektov

Orodje za obvladovanje projektov je lahko namenjeno centraliziranemu vodenju različnih projektov, projektne dokumentacije in opravil, ter zagotavljanju komunikacije znotraj projektnih skupin.

Orodje lahko podpira vsaj:
 • uskladitev in potrditev predlogov za izvedbo projekta,
 • določitev projektne organizacije in komunikacijskih poti, organizacijskih nalog, vlog in odgovornosti,
 • izdelavo terminskega in finančnega plana projekta,
 • nadzor nad spremembami poteka projekta, pripravo in shranjevanje projektne dokumentacije,
 • orodja za komunikacijo znotraj projektnega tima (objave novic in zanimivih povezav, debatne forume, ipd.),
 • izdelavo baze znanj znotraj projekta,
 • procese potrditve zaključkov projektov,
 • uporabo enotnih predlog znotraj izdelave projektne dokumentacije,
 • itd.Orodje za delegiranje opravil

Orodje za delegiranje opravil je namenjeno delegiranju ter nadzoru izvajanja dodeljenih nalog. Orodje se lahko dobro kombinira z moduli kot so Projekti, Sestanki, Raziskave, ipd.

Orodje lahko omogoča:
 • dodeljevanje nalog v okviru posameznega projekta ali drugih rednih delovnih nalog,
 • obveščanje uporabnikov o delegiranih nalogah in spremembah statusov,
 • izvajanje nadzora nad statusi oziroma indikatorji izvedenih nalog,
 • spreminjanje odgovornosti,
 • izdelavo poročil o trenutnem stanju izvedenih nalog,
 • pregled stanja in dodajanje nalog s pomočjo mobilnih naprav,
 • itd.Orodje za podporo vodenju raziskav

Orodje za vodenje raziskav je lahko namenjeno:
 • urejanju in kreiranju raziskovalne dokumentacije ter vsebin,
 • komunikaciji znotraj raziskovalne skupine v obliki forumov, spletnih obvestil oz. novic, itn.
 • spremljanju terminskega in finančnega plana raziskav,
 • objavi zanimivih povezav, ki so vezane na raziskave,
 • objavi statusov napredka,
 • procesom delegiranja in potrjevanja izvedbe nalog,
 • uporabi orodja "zbirka znanj", ki jo je mogoče uporabljati na nivoju celotnega podjetja,
 • itd.Orodje za obvladovanje poslovnih kontaktov

Orodje za obvladovanje kontaktov je namenjeno celovitemu obvladovanju kontaktov znotraj podjetja.

S pomočjo orodja lahko na enem mestu shranjujete, urejate, in z uporabo različnih poljubnih kriterijev ter poizvedb pregledujete vse podatke o zaposlenih, dobaviteljih, kupcih, projektnih sponzorjih, potencialnih partnerjih in ostalih poslovnih kontaktih.

O vsakem kontaktu lahko vodite še dodatno dokumentacijo in podatke. Poleg tega se orodje za obvladovanje kontaktov enostavno integrira z drugimi orodji kot so vodenje projektov, raziskave, opravila, ipd.
Orodje za prikaz kazalnikov

S pomočjo enostavnega povezovanja na obstoječe podatkovne baze in druge podatkovne vire znotraj podjetja lahko uporabniki na preprost način pregledujejo ključne kazalnike poslovanja in ostale poljubne informacije.

Orodje uporabnikom omogoča celovit in centraliziran pregled nad poslovanjem z njihovega vidika.
Primer: Finančnikom lahko nastavimo pregled nad finančnimi indikatorji, medtem, ko prodajno službo zanimajo bolj stanja na trgu, ipd.

S pomočjo uporabe tehnologij kot so spletne storitve (web services) je možno izdelati tudi prikaz drugih kazalnikov izven podjetja (npr. borznih kazalnikov).Orodje namenjeno potnim nalogom

Orodje je namenjeno celovitemu pregledu in centraliziranemu obvladovanju vseh potnih nalogov znotraj podjetja. Orodje poenostavlja vnos, obračunavanje in izpise potnih nalogov vezane na službene poti doma in v tujini.

Hkrati je spletno orodje je možno uporabljati tudi preko mobilnih naprav (vnosi poti, potrjevanje izvedb, poročila, ipd).Orodje za objavo internih novic

Orodje je namenjeno enostavni objavi novic, vsebin, dokumentov, izkazov, rezultatov, povezav itd, ki se vežejo na delovanje in informiranje skupin oziroma zaposlenih znotraj posameznega podjetja.

Posamezni uporabniki ali skupine si lahko na enostaven način nastavijo obveščanje o novostih in spremembah po elektronski pošti.Orodje mobilna pisarna

Orodje omogoča dostop do vsebin in podatkov preko uporabe mobilnih naprav.

Uporabi se ga lahko v kombinaciji z ostalimi naštetimi poslovnimi orodji.Zbirka znanj

Orodje deluje kot referenčna zbirka znanj, izkušenj in tematik, ki se tekom časa pridobivajo v podjetju.

Orodje omogoča dober pregled nad vso vsebino, hkrati pa nam omogoča, da se vsa pridobljena znanja ne razpršijo ali celo izgubijo, saj jih z orodejm lahko celostno obvladujemo.Poslovni portali

Portali podpirajo vzajemno sodelovanje skupnosti različnih uporabnikov (zaposleni, stranke, poslovni partnerji itd.). Pravilna arhitektura portalov pomaga kreirati, integrirati in upravljati s širokim naborom informacij in aplikacij za specifične portale, ki podpirajo potrebe in interese različnih skupnosti. Prednosti portalov se skrivajo v:

 • visoki povrnitvi investicij (ROI) - poslovni portali omogočajo uporabnikom boljše izkoriščanje že implementiranih podatkovnih skladišč in raznih poslovnih aplikacij, kar pripomore k boljšim poslovnim odločitvam in s tem povečanju koristi,
 • boljši usposobljenosti končnih uporabnikov, saj so orodja zgrajena na enoten način in uporabnika po obvladanih osnovah uporabe spletnega brskalnika (ali druge naprave) osredotočijo na poslovanje,
 • večji učinkovitosti poslovanja - posledično uporabniki porabijo manj časa za iskanje informacij ter več časa za njihovo analizo, obdelavo in uporabo,
 • reduciranju stroškov - poslovni portali, ki omogočajo uporabnikom, da si sami kreirajo razna poročila in preglede, pomeni zniževanje stroškov (npr. veliko manj razvojnih posegov, hitrejši odzivni časi v smislu pridobitve željenih rezultatov, itd.),
 • elektronskem poslovanju - zmožnosti učinkovitega in varnega dostopa do informacij tudi zunanjim partnerjem povečuje učinkovitost v celotni poslovni verigi,
 • boljšem pregledu stanja na trgu - pravočasne tržne informacije omogočajo podjetjem, da se pravočasno osredotočijo na nove poslovne priložnosti, spremljajo konkurenco, izkoristijo časovno kritične priložnosti in seveda izvajajo boljše poslovne odločitve.
Bistveni razlogi za izboljšanje poslovnega uspeha z uporabo poslovnih portalov:

 • Poslovni portali podjetjem zagotavljajo konkurenčno prednost. To se doseže predvsem z odkrivanjem novih informacij v že obstoječih podatkih. S pomočjo teh informacij lahko podjetje zniža stroške, poveča prodajo in bolje izrablja vire sredstev.
 • Poslovni portali zagotavljajo visoko vračanje naložb. Pri tem so zanimive informacijske rešitve v paketu, prilagojene določenim oblikam poslovanja, ki so cenejše in omogočajo hitro implementacijo.
 • Omogočajo zniževanje stroškov in večanje dohodka. To dosežejo s hitrejšimi odzivnimi časi priprave orodij in informacij, ter hitrejšo in širšo prisotnostjo na trgu.
 • Omogočajo pravočasen dostop do kvalitetnih informacij vsem uporabnikom, ki jim z uporabo interneta zagotavljajo poceni, pravočasen in zanesljiv dostop do podatkov od kjerkoli.
Dokumentni sistemi

Orodje je namenjeno celovitemu obvladovanju dokumentacije in drugih vsebin. Orodje omogoča uporabo spletnih funkcionalnosti, s pomočjo katerih lahko v podjetju pridobite celovit pregled nad vso vsebino, njenimi verzijami, spremembami, hkrati pa omogočajo tudi učikovito in hitro iskanje vseh objavljenih vsebin.

Dokumentne rešitve izdelujemo na tak način, da je mogoče obvladovanje dokumentacije tako na nivoju posameznega oddelka ali skupine, kot tudi na nivoju celotnega podjetja.

Dokumentne rešitve že v svoji osnovi vsebujejo veliko uporabnih funkcionalnosti:

 • objava in pregled različne dokumentacije,
 • močna orodja za obvladovanje uporabniških pravic in dostopov do posameznih vsebin,
 • obveščanje o novi ali spremenjeni vsebini,
 • kategorizacijo dokumentacije,
 • možnost implementacije opisnih oziroma metapodatkov (za učinkovitejše iskanje),
 • enostopenjske procese potrjevanja dokumentacije,
 • določitve rokov veljavnosti različni dokumentaciji,
 • transparentno beleženje informacij o uporabnikih, ki so vsebine spreminjali,
 • vodenje različic dokumentov,
 • določanje enotnega prikaza dokumentov (predlog),
 • podporo procesom delegiranja nalog za pripravo dokumentacije, upravljanje z večjezičnostjo vsebin,
 • dostope do dokumentacije in vsebin od kjerkoli z uporabo spleta ali mobilnih naprav,
 • itd.

Za lažjo predstavo je spodaj navedenih nekaj osnovnih primerov spletnih rešitev za delo z dokumenti:
 • projektna dokumentacija,
 • raziskovalna dokumentacija,
 • razpisna dokumentacija,
 • ISO dokumentacija,
 • dokumentacija kakovosti,
 • vhodna pošta,
 • pravilniki,
 • računi,
 • prodajna in marketinška dokumentacija,
 • itd.Integracija sistemov

Izdelava rešitev, ki so namenjene integraciji različnih podatkov in drugih podatkovnih virov, ki jih vsebujejo obstoječe aplikacije in informacijski sistemi.

Z našimi integriranimi rešitvami pridobite enoten vpogled do različnih podatkov in drugih analitičnih vsebin, kar predstavlja učinkovito podporo pri poslovnem odločanju.

V okviru rešitev, ki jih ponujamo, izvajamo tudi integracije različnih podatkov in drugih podatkovnih virov v enotno in pregledno okolje.

Težnja po integraciji podatkov se kaže predvsem v okoljih, ki so decentralizirana ali/in vsebujejo različne informacijske sisteme, aplikacije, podatkovne baze, tehnologije, itd.

Posledica takšnih okolji je ponavadi razpršenost podatkov, ki v večini primerov podjetjem prinaša veliko preglavic in dodatnega napora, predvsem pri pridobivanju podatkov na višji ravni. Tovrstni podatki pa so zelo pomembni pri sprejemanju poslovnih odločitev in služijo kot podpora k odločanju.

V okviru naših rešitev na področju integracij podatkov vam lahko izdelamo orodja, ki se povežejo na različne aplikativne, procesne in podatkovne sisteme, kot sta na primer SAP in Oracle. Hkrati pa uporabniki integrirano rešitev vidijo kot enoten in enostaven prikaz njim zanimivih podatkov.

Poleg uporabnikov lahko do konsolidiranih/centraliziranih virov podatkov dostopajo tudi ostali sistemi in rešitve.

S pomočjo orodja lahko prikazujemo vse relevantne podatke na različnih ravneh. Orodja lahko vsebujejo tudi sisteme za analitično obdelavo podatkov in izpise.
Iskalnik vsebin

Enterprise Search v strežniku Office SharePoint Server 2007 združuje podatke o ljudeh in poslovne podatke z dokumenti in spletnimi stranmi, tako da je mogoče ustvariti obsežnejše rezultate. Središče za iskanje je eno dano integrirano mesto, na katerem zaposleni najdejo vsebine, postopke, ljudi in poslovne podatke, ki ustrezajo njihovim potrebam. Tako lahko ljudje in organizacije hitreje sprejemajo odločitve glede na najnovejše informacije in dejstva.

Orodje lahko služi kot:
 • telefonski in kadrovski imenik organizacije,
 • iskalnik vseh internih (in po potrebi tudi zunanjih spletnih) vsebin,
 • iskalnik po obstoječih datotečnih sistemih (Windows deljene mape - Shared Folders, Exchange javne mape - Public Folders, Lotus Notes baze, MS SQL in ostali ODBC povezljivi viri baz podatkov - npr. Oracle in DB2),
 • iskalnik s podobnimi funkcijami kot jih ima iskalnik Google (npr. predpriprava naj-zadetkov, povezovanje istopomenskih ali sorodnih besed, ipd.)
 • itd.
       
   

       
    Poleg rešitev, ki so namenjene posamezni problematiki si lahko ogledate še        
   
 
         
   
         
               
               
                 
                 
                 
Dobrodošli arrow Ostale rešitve arrow Rešitve po problematiki