V okviru sistemske admnistracije nudimo storitve, ki so vezane na različne tehnologije in se delijo na:

 • Upravljanje, vzdrževanje, admnistracijo in namestitve Microsoft opreme
 • Upravljanje, vzdrževanje, administracijo in namestitve Domino/Lotus Notes opreme
 • Upravljanje, vzdrževanje, administracijo in namestitve Linux strežniške opreme
 • Postavitev LAN in WAN omrežij
 • Podporne storitve


Upravljanje, vzdrževanje, admnistracija in namestitve Microsoft opreme


 • SharePoint strežniki in pripadajoče storitve (Forms, Excel, Search itd.)
 • Exchange strežniki
 • Project Server strežniki
 • Forefront rešitve
 • Groove strežniki
 • LCS strežniki
 • MS SQL podatkovni strežniki in podatkovna skladišča
 • Windows strežniki
 • ISA strežniki


Upravljanje, vzdrževanje, administracija in namestitve Domino/Lotus Notes opreme


 • IBM Lotus Domino poštni strežniki
 • IBM Lotus Domino strežniki


Upravljanje, vzdrževanje, administracija in namestitve Linux strežniške opreme


 • Linux RedHat/Mandrake, SuSe Server strežniki
 • Upravljanje s portali CMS Joomla/Mambo
 • Upravljanje z MySql podatkovnimi strežniki


Postavitev LAN in WAN omrežij


 • Postavitev in vzdrževanje LAN omrežij in storitev
 • Postavitev in vzdrževanje WAN omrežij in storitev
 • Optimizacija omrežij in pripadajoče opreme


Podporne storitve


 • Merjenje učinkovitosti delovanja infrastrukture organizacije in mrežnih povezav
 • Izvajanje oziroma svetovanje pri izboljšanju delovanja infrastrukture organizacije in mrežnih povezav
 • Svetovanje in nudenje pomoči pri upravljanju z navedenimi tehnologijami
 • Postavitev in vzdrževanje LAN ter WAN omrežij
Poleg sistemske admnisitracije si lahko ogledate še druge naše storitve:
Dobrodošli arrow Naše IT storitve arrow Sistemska administracija